Toestemming gebruik foto’s (quitclaim)

Onderstaande quitclaim is te gebruiken als er zelf foto’s worden gemaakt voor in communicatiemiddelen:

Voorbeeld

U bent op xxxxdag xx xxxxx gefotografeerd (door fotograaf xxx xxx) voor het project
xxxx van de gemeente xxx.

Zoals met u is besproken worden de foto’s gebruikt voor gemeentelijke communicatie en worden opgenomen in de beeldbank van de gemeente xxx en een intergemeentelijke beeldbank op landelijk niveau. Mochten ook andere (semi-)overheden hier gebruik van gaan maken, dan zal u opnieuw om toestemming worden gevraagd.

Wij vragen uw toestemming om de foto’s te gebruiken in onze communicatie en in de communicatie door andere gemeenten. Het gaat dan vooral om schriftelijke brieven die ook digitaal verzonden kunnen worden.

Toestemmingsverklaring
Ik geef de gemeente xxxx toestemming om de foto’s/filmpjes openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in media voor bovengenoemd doel voor een periode van 2 jaar.

Naam:________________________

Handtekening:________________________

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Quitclaim downloaden