Afval: web­teksten en icoon

De webteksten en icoon over afval op deze pagina zijn onderdeel van een set van begrijpelijke, toegankelijke en inclusieve modelteksten voor gemeentelijke websites.

VNG-icoon afval

Hoe gebruik je deze tekst?

Lees ook de gebruiksaanwijzing voor alle voorbeelden in Toolkit Taal.

Wat is er getest?

De webteksten voor toptaken van gemeentelijke websites zijn recent geactualiseerd en doorontwikkeld op basis van onderzoek en advies van de Universiteit Utrecht (LiNT-methode). De teksten zijn vervolgens getest in gebruikersonderzoek met ervaringsdeskundigen.

De webteksten over afval:

Algemene informatie over afval

Laten ophalen afval

Als u uw afval wilt laten ophalen door de ophaaldienst, kunt u hiervoor de containers gebruiken die bij uw huis horen. <Ook kunt u uw afval weggooien in de ondergrondse vuilcontainers bij u in de buurt.>

Afvalkalender

In de afvalkalender leest u op welke dagen wij het afval ophalen.

Scheiden afval

Veel afval kunt u scheiden, dat betekent dat het in verschillende containers gaat. Soms moet u het ergens heenbrengen.

Milieustraat

U kunt afval zelf inleveren bij de Milieustraat.

Milieupas

<Om afval in te leveren bij de Milieustraat of weg te gooien in een ondergrondse vuilcontainer, heeft u een milieupas nodig.>

Laten ophalen afval

Wilt u uw gewone afval laten ophalen door de ophaaldienst? Hiervoor kunt u de containers gebruiken die bij uw huis horen. <U kunt ook gebruikmaken van de ondergrondse vuilcontainers bij u in de buurt.>

Eigen containers

U heeft eigen containers voor het weggooien van uw afval:

 • <Grijze container: huishoudelijk restafval.>
 • <Groene container: groente-, fruit-, en tuinafval (gft).>
 • <Oranje container: plastic, metalen en lege drankpakken.>

U kunt een extra container aanvragen of juist een container inleveren die u niet gebruikt. U kunt ook elke container omruilen voor een grotere of een kleinere.

Onze afhaaldienst <TROEP> haalt uw afval op. Dit gebeurt <elke week>. Is uw container niet geleegd? Meld dit aan ons.

[Melding doen]

Voorwaarden

Voor u geldt het volgende:

 • Zet uw container vóór #8.00 uur# aan de straat.
 • Zet uw container met de wielen van de straatkant af.
 • Doe de deksel dicht.
 • Zorg ervoor dat uw volle container niet zwaarder is dan 100 kilo.

Leg geen los afval naast uw container <of naast de ondergrondse container>. Wij kunnen dit niet meenemen. Dit is storend voor de buren en u kunt een boete krijgen. Ziet u rommel op straat of gedumpt afval? Meld dit dan aan ons.

[Melding doen]

Veelgestelde vragen

 • Hoe kan ik stank en maden tegengaan?
 • Zet uw container zoveel mogelijk in de schaduw.
 • Verpak etensresten in een krant of in een biologisch afbreekbare zak.
 • Houd de container droog door onderin een krant of wat stro te leggen.
 • Wat doe ik wanneer ik toch maden houd?
 • Leg hedera (een klimopsoort) in de container. Die is giftig voor maden.
 • Strooi zout of kalk in de container. Dat zorgt ervoor dat maden uitdrogen.
 • Maak de container schoon met groene zeep of azijn.

Afvalkalender

Wilt u weten wanneer wij uw afval ophalen? In de afvalkalender ziet u de ophaaldagen voor alle soorten afval.

[Bekijk uw afvalkalender]

Op feestdagen halen wij uw afval op de volgende dagen op:

 • Koningsdag #donderdag# 27 april wordt #zaterdag 29 april#.
 • Hemelvaartsdag donderdag #25 mei# wordt #zaterdag 27 mei#.
 • Tweede Pinksterdag maandag #5 juni# wordt #zaterdag 3 juni#.

Scheiden afval

Welk afval gooit u in welke container en waar kunt u afval inleveren? U scheidt uw afval op de volgende manier:

{

 • Afval; Container of inleverpunt
 • Restafval en luiers; <Grijze container of ondergrondse (grijze) container>
 • <Gft-afval>; Groene container
 • Plastic verpakkingen; <Oranje container>
 • Oud papier; <Papierbak in uw buurt>
 • Grofvuil; Milieustraat of (tegen betaling) laten ophalen
 • Klein chemisch afval; Chemokar of Milieustraat
 • Gebruikte spullen; Kringloopwinkel
 • Glas; Glasbak in uw buurt
 • Textiel; Kledingcontainers in uw buurt
 • Frituurvet; Inzamelbakken in uw buurt
 • Asbest tot 35 m2; Milieustraat

}

Een groot deel van ons afval kunnen we opnieuw gebruiken. U vindt een volledig overzicht op de [afvalscheidingswijzer].

Veelgestelde vragen

 • Wat mag ik wel en niet door de gootsteen of het toilet spoelen?

Op de website van [Niet in het riool] staat wat u mag doorspoelen.

Milieustraat

Wilt u afval weggooien buiten de gewone ophaaldienst om? Dan kunt u dit inleveren bij de Milieustraat in <Turfbrug>. Hier kunt u bijna al uw afval inleveren.

Bij de Milieustraat kunt u het afval weggooien in de containers die daarvoor zijn bestemd. Ook bij de Milieustraat scheiden wij het afval.

Naar de Milieustraat

De openingstijden van de Milieustraat zijn:

 • #Dinsdag, woensdag en vrijdag: 13.00 – 17.00 uur#
 • #Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur#

Het adres van de Milieustraat is:

<Milieustraat Turfbrug>
<Turfpad 31>
<1213 AB Turfbrug>

Heeft u vragen over de Milieustraat? Bel dan gerust met ons via <(001) 234 56 78>.

Wanneer u compost nodig heeft, kunt u dit gratis ophalen bij de Milieustraat. Bel ons wel even voordat u komt. We hebben het namelijk niet altijd op voorraad.

Voorwaarden

Houd rekening met de volgende voorwaarden wanneer u afval wilt inleveren bij de Milieustraat:

 • U laat uw identiteitsbewijs zien.
 • Als u moet betalen, kunt u dit alleen met uw pinpas doen.
 • U gooit uw spullen zelf in de containers.
 • U mag geen spullen van de stortplaats meenemen.
 • <Wij wegen hoeveel afval u inlevert.>
 • U bent inwoner van de gemeente <Turfbrug>.
 • <U mag per jaar 600 kilo afval gratis inleveren.> Zodra u meer brengt, betaalt u vanaf dat moment #€ 15 per keer#.
 • Wat kunt u inleveren?
 • Afgewerkte olie (maximaal 5 liter)
 • Asbest (tot 35 m2)

U verpakt het asbest in 2 lagen doorzichtig plastic en sluit de verpakking goed af. Op de pagina [Asbest verwijderen] op deze website, vindt u uitgebreide informatie over het verwijderen van asbest.

 • Banden van een personenauto (maximaal 4 stuks)
 • Blad, gras en overig tuinafval
 • Bouw- en sloopafval

U betaalt voor bouw- en sloopafval #€ 10 per keer#. Onder bouw- en sloopafval verstaan wij hout, puin en overig afval dat vrijkomt bij (ver)bouwactiviteiten.

 • Elektronische en elektrische apparaten
 • Frituurvet
 • Glas
 • Grof restafval (brandbaar en onbrandbaar)
 • Huishoudelijk afval (maximaal 2 vuilniszakken)
 • Kadavers van kleine huisdieren
 • Klein chemisch afval (KCA)
 • Metalen
 • Papier en karton
 • Snoeihout en grof tuinafval
 • <U mag geen textiel inleveren, zoals kleding, schoenen of beddengoed.>

Grofvuil laten ophalen

Wanneer u grofvuil niet zelf bij de Milieustraat kunt inleveren, kunt u het ook bij u thuis laten ophalen. Houd dan rekening met de volgende voorwaarden:

 • Bel met <TROEP> via <(012) 123 12 34> of regel het direct online.

[Grofvuil ophalen]

 • U kunt de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren annuleren.
 • U verpakt uw grofvuil in vuilniszakken.
 • U zet het grofvuil vóór #8.00 uur# klaar.
 • U betaalt de voorrijkosten van #€ 42,40# en daarnaast #€ 0,20 per kilo afval#. U betaalt deze bedragen, omdat wij als gemeente meer kosten hebben dan wanneer u uw grofvuil zelf naar de Milieustraat brengt.

Kosten

Samenvattend betaalt u in de volgende situaties voor het aanbieden van grofvuil:

 • U brengt per jaar meer dan <600 kilo afval> naar de Milieustraat. Vanaf het moment dat u deze grens heeft bereikt, betaalt u #€ 15 per keer#.
 • U betaalt voor bouw- en sloopafval #€ 10 per keer#. Onder bouw- en sloopafval verstaan wij hout, puin en overig afval dat vrijkomt bij (ver)bouwactiviteiten.
 • U laat uw grofvuil bij u thuis ophalen. U betaalt de voorrijkosten van #€ 42,40# en daarnaast #€ 0,20 per kilo afval#.

Veelgestelde vragen

 • Wat is grofvuil?

Grofvuil is afval dat te groot is voor uw container, bijvoorbeeld kapotte matrassen, meubels en grote stukken piepschuim.

 • Wat is klein chemisch afval?

Klein chemisch afval is een verzamelnaam voor allerlei soorten gevaarlijk afval, van spaarlampen en batterijen tot gootsteenontstopper en verf. Klein chemisch afval bestaat uit producten die giftig, brandgevaarlijk of op een andere manier schadelijk zijn.

Milieupas

Wilt u afval inleveren bij de Milieustraat <of weggooien in een ondergrondse vuilcontainer>? <Hiervoor heeft u een milieupas nodig.>

[Milieupas aanvragen]

Uw milieupas hoort bij uw adres, niet bij u als persoon. Als u de eerste bewoner van uw adres bent, krijgt u de pas automatisch toegestuurd. Als u niet de eerste bewoner van uw adres bent, heeft de vorige bewoner de pas in het huis achtergelaten. Wanneer u zelf verhuist, laat u de pas ook in uw huis achter voor de nieuwe bewoners.

Nieuwe pas aanvragen

Wanneer in uw nieuwe huis geen pas aanwezig is of wanneer u uw pas kwijt bent, dan kunt u een nieuwe pas aanvragen. U krijgt de pas binnen 5 werkdagen thuisgestuurd. Een nieuwe pas kost #€ 15,60#.

Downloads

Download het icoon als EPS-, JPG- en PNG-bestand: