Algemene Plaatselijke Verordening: web­teksten en icoon

De webteksten en icoon over APV op deze pagina zijn onderdeel van een set van begrijpelijke, toegankelijke en inclusieve modelteksten voor gemeentelijke websites.

VNG-icoon APV

Hoe gebruik je deze tekst?

Lees ook de gebruiksaanwijzing voor alle voorbeelden in Toolkit Taal.

Wat is er getest?

De webteksten voor toptaken van gemeentelijke websites zijn recent geactualiseerd en doorontwikkeld op basis van onderzoek en advies van de Universiteit Utrecht (LiNT-methode). De teksten zijn vervolgens getest in gebruikersonderzoek met ervaringsdeskundigen.

De webteksten over APV:

Wilt u weten welke regels in de gemeente <Turfbrug> gelden op het gebied van openbare orde en veiligheid? Kijk hiervoor in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan regels die voor iedereen in <Turfbrug> gelden. Deze regels zorgen ervoor dat <Turfbrug> netjes en leefbaar blijft. Het gaat bijvoorbeeld om regels voor het houden van evenementen, voor het plaatsen van objecten op straat of voor het aanleggen van een uitrit. Ook staan er regels in die overlast tegengaan, bijvoorbeeld overlast door geluid.

U vindt de APV van <Turfbrug> op [Overheid.nl].

Downloads

Download het icoon als EPS-, JPG- en PNG-bestand: