Belastingen: web­teksten en icoon

De webteksten en icoon over belastingen op deze pagina zijn onderdeel van een set van begrijpelijke, toegankelijke en inclusieve modelteksten voor gemeentelijke websites.

VNG-icoon belastingen

Hoe gebruik je deze tekst?

Lees ook de gebruiksaanwijzing voor alle voorbeelden in Toolkit Taal.

Wat is er getest?

De webteksten voor toptaken van gemeentelijke websites zijn recent geactualiseerd en doorontwikkeld op basis van onderzoek en advies van de Universiteit Utrecht (LiNT-methode). De teksten zijn vervolgens getest in gebruikersonderzoek met ervaringsdeskundigen.

De webteksten over belastingen:

Algemene informatie over belastingen

Aanslag gemeentelijke belastingen en heffingen

Als eigenaar van een huis, bedrijfspand of stuk grond betaalt u gemeentelijke belastingen en heffingen. Alle gemeentelijke belastingen en heffingen staan samen op één aanslagbiljet. Het gaat dan onder andere om de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Ook de WOZ-waarde staat op het aanslagbiljet. U ontvangt de aanslag ieder jaar in februari.

Afvalstoffenheffing

Als gebruiker van een huis betaalt u afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwerken van afval. Alle huishoudens betalen deze heffing.

Rioolheffing

Als eigenaar of gebruiker van een huis betaalt u rioolheffing voor het afvoeren van afvalwater naar het riool. Wij gebruiken de inkomsten om de riolering te onderhouden.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als eigenaar van een huis, bedrijfspand of stuk grond betaalt u ieder jaar OZB. Het bedrag aan OZB is een percentage van de WOZ-waarde.

<Hondenbelasting>

<Als u een hond heeft, meldt u dit aan ons via [het contactformulier]. U betaalt hondenbelasting. Wij gebruiken dit geld voor het onderhoud van hondenuitlaatplaatsen.>

Gemeentelijke belasting kwijtschelden

Als u door een laag inkomen niet genoeg geld heeft om de gemeentelijke belastingen te betalen, dan kunt u de gemeente vragen het bedrag kwijt te schelden. Dat kan direct online. U kunt ook een afspraak maken in het gemeentehuis.

[Kwijtschelding aanvragen] [Maak een afspraak]

Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

Als u het niet eens bent met de aanslag van de gemeentelijke belastingen of als er een fout op het aanslagbiljet staat, dan kunt u bezwaar maken.

[Bezwaar indienen]

Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Wilt u weten wat uw huis, gebouw, perceel of grond waard is? Dan kunt u dat bij ons opvragen. Wij bepalen de waarde ieder jaar opnieuw. Deze waarde noemen we de Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) en staat ook op het aanslagbiljet van de gemeente. Dit ontvangt u altijd aan het begin van het jaar.

Wanneer u wilt weten hoe de gemeente de WOZ-waarde bepaalt, kunt u het taxatieverslag opvragen. Dit kan online of telefonisch via <14 013>. In het verslag staan de gegevens van uw huis en de verkoopprijzen van vergelijkbare huizen. Voor het belastingjaar #2017# gaan we uit van de waarde van uw huis op 1 januari #2016#.

[Taxatieverslag aanvragen]

Veelgestelde vragen

  • Wat doe ik wanneer de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld?
  • Wanneer u vindt dat de waarde te hoog is vastgesteld, neemt u contact op met onze taxateur via <(012) 314 06 13>. De taxateur legt graag uit hoe <hij> de WOZ-waarde heeft bepaald. Als blijkt dat de WOZ-waarde niet klopt, dan past <hij> dit voor u aan.

[Maak een terugbelafspraak]

  • Wanneer u het na het gesprek met de taxateur nog niet eens bent met de WOZ-waarde, kunt u bezwaar maken.

[Bezwaar indienen]

Downloads

Download het icoon als EPS-, JPG- en PNG-bestand: