Bestemmingsplan: web­teksten en icoon

De webteksten en icoon over bestemmingsplan op deze pagina zijn onderdeel van een set van begrijpelijke, toegankelijke en inclusieve modelteksten voor gemeentelijke websites.

VNG-icoon bestemmingsplan

Hoe gebruik je deze tekst?

Lees ook de gebruiksaanwijzing voor alle voorbeelden in Toolkit Taal.

Wat is er getest?

De webteksten voor toptaken van gemeentelijke websites zijn recent geactualiseerd en doorontwikkeld op basis van onderzoek en advies van de Universiteit Utrecht (LiNT-methode). De teksten zijn vervolgens getest in gebruikersonderzoek met ervaringsdeskundigen.

De webteksten over bestemmingsplan:

Wilt u bouwen, verbouwen of een huis kopen? Kijk dan eerst in het bestemmingsplan.

In het bestemmingsplan staat voor iedere plaats in <Turfbrug> wat u daar mag bouwen en hoe u de grond en gebouwen mag gebruiken. Hierdoor is bijvoorbeeld duidelijk waar woonhuizen en waar bedrijven mogen staan en of u een bepaald gebied mag gebruiken voor wonen, industrie of landbouw.

Het bestemmingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Kaart
  • Regels voor bebouwing en gebruik
  • Uitleg over wat wel en niet mag

U kunt het bestemmingsplan bekijken op [www.ruimtelijkeplannen.nl].

Downloads

Download het icoon als EPS-, JPG- en PNG-bestand: