Bezwaar maken (bezwaarclausules)

Informatie over bezwaar maken (bezwaarclausules)
Voorbeeld van het document.

Wat is er getest?

  • Het document is getest op begrijpelijkheid.  
  • Doelgroep: leden van de werkgroep project Duidelijke Overheidscommunicatie. 
  • Het document is aan 10 leden van de werkgroep voorgelegd.  
  • Digitale feedback. 
  • De digitale feedback is op 9 december 2022 gevraagd aan de leden van de werkgroep klachten/bezwaren.

Lees ook de gebruiksaanwijzing voor alle voorbeelden in Toolkit Taal.

Downloads

Download als Word-bestand en als PDF: