Bijstand: web­teksten en icoon

De webteksten en icoon over bijstand op deze pagina zijn onderdeel van een set van begrijpelijke, toegankelijke en inclusieve modelteksten voor gemeentelijke websites.

VNG-icoon bijstand

Hoe gebruik je deze tekst?

Lees ook de gebruiksaanwijzing voor alle voorbeelden in Toolkit Taal.

Wat is er getest?

De webteksten voor toptaken van gemeentelijke websites zijn recent geactualiseerd en doorontwikkeld op basis van onderzoek en advies van de Universiteit Utrecht (LiNT-methode). De teksten zijn vervolgens getest in gebruikersonderzoek met ervaringsdeskundigen.

De webteksten over bijstand:

Bijstandsuitkering

Heeft u geen of weinig inkomen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

Een bijstandsuitkering kan u tijdelijk helpen als u niet genoeg geld heeft om van te leven. Met een bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals huur, eten en drinken.

Bijstandsnorm

Een bijstandsuitkering vult uw inkomen aan tot een bepaald niveau: [de bijstandsnorm]. U vindt hier de bijstandsnormbedragen per 1 #januari 2017#. Dit zijn de netto bedragen per maand.

{

 • Leefsituatie; Bijstandsnorm
 • Alleenstaande en alleenstaande ouder; #€ 933,65#
 • Gezin; #€ 1.333,78#
 • Gezin met één kostendeler; #€ 1.155,94#

}

Onder inkomen verstaan we het volgende:

 • Alle inkomsten uit werk, bedrijf of andere uitkeringen.
 • Alimentatie voor u en/of uw kinderen.
 • Sommige heffingskortingen van de Belastingdienst.
 • Studiefinanciering.

Voorwaarden

Op de website van de Rijksoverheid kunt u zien wat de [voorwaarden voor een bijstandsuitkering] zijn. Bij het bepalen van uw recht op een bijstandsuitkering kijken we naar uw vermogen. Als uw vermogen hoger is dan het [maximaal toegestaan vermogen], heeft u geen recht op een bijstandsuitkering.

Onder vermogen verstaan we het volgende:

 • Spaargeld (ook van uw kinderen).
 • Waardevolle spullen (zoals een auto, boot, caravan of huis).
 • Erfenissen of geldprijzen.

Als u een eigen huis heeft, gelden [aanvullende voorwaarden].

<Als u zich niet houdt aan de regels voor het ontvangen van een bijstandsuitkering, dan kunnen wij uw uitkering verlagen of stopzetten. U kunt ook een boete krijgen.>

Bijstandsuitkering aanvragen

Als u pas geleden bent verhuisd naar de gemeente <Turfbrug>, kunt u een uitkering aanvragen wanneer wij uw verhuizing hebben verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat duurt ongeveer 5 werkdagen.

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen in 2 stappen:

 1. Aanvragen uitkering

U kunt uw uitkering direct online aanvragen of een afspraak maken in het gemeentehuis. Voor direct online aanvragen heeft u een DigiD en een e-mailadres nodig.

[Uitkering aanvragen] [Maak een afspraak]

U vraagt de uitkering altijd aan samen met uw partner. U bent partners als u op hetzelfde adres woont en samen een huishouden heeft. Dit geldt ook als u familie van elkaar bent, behalve als het gaat om uw ouder of kind.

 1. Houden persoonlijk gesprek

U krijgt binnen 2 weken een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek in het gemeentehuis van <Turfbrug>. U komt samen met uw partner naar het gesprek. Mogelijk krijgt u ook nog een uitnodiging voor een vervolgafspraak.

Naar het persoonlijke gesprek neemt u het volgende van uzelf en van uw huisgenoten mee:

 • Een identiteitsbewijs of verblijfsvergunning (geen rijbewijs).
 • Het laatste loonstrookje.
 • Gegevens over vermogen, zoals spaargeld en waardevolle spullen.
 • Gegevens over de woon- en leefsituatie.

U ontvangt binnen 8 weken een bericht van ons. Als u een bijstandsuitkering krijgt, krijgt u deze vanaf de dag dat u de aanvraag heeft gedaan. Als het nodig is, dan kunt u een voorschot krijgen.

Als u dakloos bent, dan gelden andere regels voor het [aanvragen van een bijstandsuitkering].

Doorgeven wijzigingen

Wanneer uw inkomen of persoonlijke situatie verandert, geeft u dit binnen een week door.

Meer informatie

Wij kunnen u meer informatie geven over bijstand. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van #09.00 tot 12.00 uur# op <(012) 314 01 80>.

Veelgestelde vragen

 • Wat is een kostendeler?

Een kostendeler is een persoon van 21 jaar of ouder die woont in hetzelfde huishouden. U kunt de kosten van het huishouden delen met deze persoon. Daarom krijgt u van de gemeente in die situatie een lagere bijstandsuitkering. Op de website van de Rijksoverheid vindt u [meer informatie over de kostendeler].

Bijzondere bijstand

Heeft u onverwachte hoge kosten en is uw inkomen te laag om deze kosten zelf te kunnen betalen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Met bijzondere bijstand kunt u onverwachte hoge kosten betalen, bijvoorbeeld als uw wasmachine stuk gaat of als u ineens een advocaat nodig heeft.

Voorwaarden

De hoogte van uw vermogen bepaalt of u [recht heeft op bijzondere bijstand]. Uw vermogen bestaat uit uw spaargeld en waardevolle spullen. Als uw vermogen hoger is dan het [maximaal toegestaan vermogen], betaalt u misschien een deel van de kosten zelf of heeft u helemaal geen recht op bijzondere bijstand.

{

 • Leefsituatie; Maximaal toegestaan vermogen
 • Gezamenlijke huishouding; #€ 11.880#
 • Alleenstaande ouder; #€ 11.880#
 • Alleenstaande ; #€ 5.940#

}

Bijzondere bijstand aanvragen

Vraag bijzondere bijstand op tijd aan. In de volgende situaties bent u op tijd:

 • De originele factuur is niet ouder dan 8 weken.
 • Bij medische kosten: de factuur is niet ouder dan 12 maanden.
 • Bij (maandelijks) terugkerende kosten: u dient de aanvraag in voordat u de kosten maakt.
 • Terugkerende kosten vergoeden we namelijk niet met terugwerkende kracht.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen in 2 stappen:

 1. Aanvragen bijzondere bijstand

U kunt bijzondere bijstand direct online aanvragen of een afspraak maken in het gemeentehuis. Voor direct online aanvragen heeft u een DigiD en een e-mailadres nodig. Voor het maken van een afspraak in het gemeentehuis gebruikt u de knop ‘Maak een afspraak’ of belt u met <012 – 3456789>.

[Bijzondere bijstand aanvragen] [Maak een afspraak]

 1. Overleggen in het gemeentehuis

Naar het gemeentehuis neemt u het volgende mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Het laatste loon- of uitkeringsstrookje.
 • Het laatste bankafschrift.
 • Een bewijs van de gemaakte kosten.

Als u eerder bijzondere bijstand heeft aangevraagd, hoeft u alleen een bewijs van de gemaakte kosten mee te nemen.

Meer informatie

Op de websites [Regelhulp] en [Bereken uw Recht] vindt u meer informatie over bijzondere bijstand. Daar kunt u ook zien waarop u mogelijk nog meer recht heeft.

Veelgestelde vragen

 • Kan ik ook bijzondere bijstand krijgen voor onverwacht hoge zorgkosten?

Als uw zorgverzekeraar deze kosten niet vergoedt, kunt u contact met ons opnemen.

Hulp bij laag inkomen

Kunt u door een laag inkomen wel wat hulp gebruiken? U kunt hulp krijgen van de gemeente <Turfbrug> en andere organisaties in de stad. Zij helpen u niet alleen met geld, maar ook met gratis advies en activiteiten.

[Minimaregeling aanvragen] [Maak een afspraak]

Geld lenen

U kunt geld lenen bij De Kredietbank van de gemeente <Turfbrug>. U betaalt minder rente dan bij een gewone bank. U betaalt de lening wel in <3> jaar terug.

Voedselbank

Bij de Voedselbank kunt u gratis eten en drinken krijgen, zoals groente, brood en melk. U krijgt iedere week een doos met gezonde, steeds wisselende producten.

<Onderwijs>

<De gemeente kan u geld lenen om een opleiding te betalen. Soms hoeft u niet de hele lening terug te betalen.>

<Ontspanning>

<Met de Stadspas krijgen u en uw gezin korting om te kunnen sporten of om te kunnen genieten van culturele activiteiten. Daarnaast geeft het Jeugdsportfonds geld om te sporten.>

<Vervoer>

<Met een AOW-uitkering en een laag inkomen kunt u een gratis ov-abonnement aanvragen. Ook kunt u reiskostenvergoeding aanvragen voor uw kind of kinderen.>

Wonen

Wij kunnen u tijdelijk helpen met een woonkostentoeslag als u de huur of hypotheek niet meer kunt betalen.

Ondernemen

Als ondernemer met financiële problemen kunt u bij ons terecht voor een aanvullende uitkering of een lening voor bedrijfskapitaal.

Kinderen

U kunt voor uw schoolgaande kinderen een bijdrage krijgen voor schoolkosten en voor culturele en sportieve activiteiten.

<Ouderen>

<Als u 67 jaar of ouder bent, kunt u een bijdrage krijgen voor het laten leveren van maaltijden of voor deelname aan sociale activiteiten.>

Hulp bij schulden

Heeft u schulden of problemen met geld? Maak dan een afspraak in het gemeentehuis voor het aanvragen van hulp bij schulden.

[Maak een afspraak]

Misschien kunnen wij u helpen, bijvoorbeeld met het beheren van uw geld of door te praten met bedrijven of instanties die nog geld van u krijgen.

Voorwaarden

Voor het krijgen van hulp bij schulden gelden de volgende voorwaarden:

 • U woont in <Turfbrug>.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U komt afspraken na om uw schulden af te lossen.
 • U wilt zelf uw situatie aanpakken.
 • U geeft de gemeente alle informatie die nodig is om u te kunnen helpen.

Meenemen

Bij het indienen van uw aanvraag neemt u het volgende mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument (geen rijbewijs).
 • Uw inloggegevens voor DigiD.
 • Uw laatste 2 loon- of uitkeringsstrookjes.
 • Uw jaaropgave van het afgelopen jaar.
 • Een bewijs van de Belastingdienst van uw toeslagen van dit jaar.
 • Een bewijs van uw voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst van dit jaar.
 • Een bewijs van de huur die u betaalt.
 • Het polisblad van uw zorgverzekering.
 • Een overzicht van uw kosten voor gas, water en licht.

Kosten

Voor onze hulp hoeft u niet te betalen.

Meer informatie

Op [nibud.nl] of [zelfjeschuldenregelen.nl] vindt u meer informatie.

Downloads

Download het icoon als EPS-, JPG- en PNG-bestand: