Brief verlenging beslistermijn omgevings­vergunning

Brief verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Voorbeeld van de brief.

Wat is er getest?

  • De brief is getest op begrijpelijke en duidelijke taal. 
  • Doelgroep: de niet academische inwoner van Delft  
  • De brief is door 7 mensen getest: 4 taalambassadeurs en 3 inwoners. 
  • Interview met medewerkers van de afdeling taalambassadeurs van de gemeente Delft en een inwonersteam.  
  • De brief is op donderdag 22 september 2022 getest in Delft.

Lees ook de gebruiksaanwijzing voor alle voorbeelden in Toolkit Taal.

Downloads

Download als Word-bestand en als PDF: