Burgerlijke stand: web­teksten en icoon

De webteksten en icoon over burgerlijke stand op deze pagina zijn onderdeel van een set van begrijpelijke, toegankelijke en inclusieve modelteksten voor gemeentelijke websites.

VNG-icoon burgerlijke stand

Hoe gebruik je deze tekst?

Lees ook de gebruiksaanwijzing voor alle voorbeelden in Toolkit Taal.

Wat is er getest?

De webteksten voor toptaken van gemeentelijke websites zijn recent geactualiseerd en doorontwikkeld op basis van onderzoek en advies van de Universiteit Utrecht (LiNT-methode). De teksten zijn vervolgens getest in gebruikersonderzoek met ervaringsdeskundigen.

De webteksten over burgerlijke stand:

Heeft u een afschrift of uittreksel van een akte uit de burgerlijke stand nodig? U vraagt dit afschrift of uittreksel aan bij de gemeente die de akte heeft opgemaakt.

[Akte aanvragen] [Maak een afspraak]

De burgerlijke stand maakt aktes op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven, zoals geboorte, huwelijk en overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van deze aktes aanvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar deze belangrijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. U vraagt bijvoorbeeld een geboorteakte aan in de gemeente waar u bent geboren.

U kunt de volgende aktes aanvragen:

 • Geboorteakte
 • Attestatie de vita
 • Huwelijksakte
 • Partnerschapsakte
 • Echtscheidingsakte
 • Akte beëindiging partnerschap
 • Overlijdensakte

Akte aanvragen

Bij het indienen van uw aanvraag neemt u het volgende mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs, zoals uw paspoort of rijbewijs.
 • Geld of een bankpas. U betaalt direct bij de aanvraag.

Als u een akte aanvraagt voor iemand anders, dan heeft u ook een machtiging en een kopie van het identiteitsbewijs van deze persoon nodig. De persoon voor wie u de akte aanvraagt, vult het [machtigingsformulier] in en ondertekent dit.

Een attestatie de vita kunt u alleen persoonlijk aanvragen. Kom hiervoor naar het gemeentehuis.

U krijgt een afschrift of uittreksel van de akte. De originele akte blijft namelijk altijd in het bezit van de gemeente die de akte heeft opgemaakt.

Kosten

Een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand kost #€ 12,90#.

Meer informatie

Op de [website van de Rijksoverheid] vindt u meer informatie over de geboorteakte.

Veelgestelde vragen

 • Wat is een attestatie de vita?

Een attestatie de vita is een meertalig uittreksel waarop staat vermeld dat u in leven bent. Een attestatie de vita kunt u nodig hebben voor buitenlandse organisaties. Voor organisaties in Nederland is een bewijs van in leven zijn meestal voldoende.

 • Wat is een bewijs van in leven zijn?

Een bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Het komt dus niet uit de burgerlijke stand. U kunt het bewijs van in leven zijn in Nederland nodig hebben voor pensioenfondsen of andere organisaties die geld aan u uitkeren.

Downloads

Download het icoon als EPS-, JPG- en PNG-bestand: