Flyer boosterprik 70-80 jaar

De GGD Amsterdam ontwikkelde een flyer om 70- en 80-plussers te stimuleren om een boosterprik te halen. Iedereen moest deze flyer kunnen begrijpen, dus ook mensen laaggeletterden personen en mensen die op het autisme spectrum zitten.

Flyer boosterprik 70-en 80-plussers

Wat is er getest?

  • Om de begrijpelijkheid te testen is er een vragenlijst gebruikt die zo weinig mogelijk stuurt op de inhoud. De vragenlijst is voorgelegd aan negen laaggeletterde ouderen, waarvan sommigen een licht verstandelijke beperking hebben (IQ tussen de 60 en 70). Enkele respondenten hebben autismespectrumstoornis. Ze wonen zelfstandig op een woonlocatie met zorg op afroep. 
  • Een persoonlijk begeleider die gebriefd is op de onderzoeksopgave heeft samen met de ouderen het materiaal bekeken en beoordeeld.

Lees ook de gebruiksaanwijzing voor alle voorbeelden in Toolkit Taal.

Downloads

Download de platte tekst als Word-bestand en de flyer met beeld als PDF: