Flyer jongeren prik coronavirus

De  GGD Amsterdam ontwikkelde tijdens de coronacrisis een flyer om jongeren te stimuleren een coronavaccinatie te halen. Alle jongeren moesten deze flyer kunnen begrijpen, dus ook jongeren die laaggeletterd zijn of jongeren op het autisme spectrum.

Flyer voor jongeren 'Zo haal je je prik tegen het coronavirus’

Wat is er getest?

  • De flyer is getest op begrijpelijkheid.
  • De flyer is getest door 7 jongeren: laaggeletterde jongeren, waarvan sommigen een licht verstandelijke beperking hebben (IQ tussen de 50 en 85). Enkele respondenten hebben een iets hoger IQ, zijn laagtaalvaardig en/of hebben een autismespectrumstoornis. 
  • Een begeleider die gebriefd is op de onderzoeksopgave heeft samen met de jongeren het materiaal bekeken en beoordeeld.
  • Getest in december 2020.

Aanbevelingen

Maak waar mogelijk het proces eenvoudiger.
In de eerste stap staat dat men óf een afspraak kan maken, óf op eigen gelegenheid kan gaan. Dit is een correcte weergave van de procedure, maar de meeste lezers onthouden hier maar één van de beide opties. Dit levert hier geen problemen op, en is daarom zo gelaten. Voor een andere productie zouden we aanbevelen om in het proces een duidelijke keuze te maken.

Vanuit drukwerk verwijzen naar digitaal kanaal is een afbreukrisico. 
Voor de priklocaties moet men online zoeken. Dit is een afbreukrisico. Helaas was het niet mogelijk om een lijst met priklocaties mee te sturen omdat ze aan verandering onderhevig zijn. Als dit niet het geval was geweest, zou het zeker helpen om de lijst mee te sturen.

Blijf meerdere bronnen aanbieden voor verdere informatie
Het panel geeft verschillende voorkeuren aan om meer informatie te verkrijgen. De één gebruikt de QR-code, een ander zoekt op Google, weer iemand anders gebruikt een verkorte url of geeft de voorkeur aan bellen.

Lees ook de gebruiksaanwijzing voor alle voorbeelden in Toolkit Taal.

Downloads

Download platte tekst als Word-bestand en de flyer met beeld als PDF: