Folder afval weggooien

Deze folder is onderdeel van de ‘aanpak bijplaatsingen’: om afval naast containers tegen te gaan. De folder wordt gericht in specifieke buurten ingezet.  Het bevat veel informatie, waardoor een goede opmaak, structuur en hiërarchie nodig waren. Het beeld versterkt de inhoud van de tekst en brengt overzicht aan. 

Folder over afval weggooien in Amsterdam

Wat is er getest?

  • De folder is meerdere keren aangepast aan de hand van inzichten uit onderzoek en straatinterviews. 

Afwegingen en inzichten:

  • Handelingsperspectief: de foto op de voorpagina laat het gewenste gedrag (en de gevraagde actie) duidelijk zien: afval doe je in de container. 
  • Titel: in de titel benoemen we de buurtnaam. Uit ervaring weten we dat het goed werkt als men hun eigen buurt kan herkennen. Het middel wordt dan sneller als relevant gezien. 
  • Buurtfoto: idealiter gebruik je ook een foto waarop de specifieke buurt te herkennen is. 
  • Opmaak: ook de bullets en tussenstrepen helpen om een duidelijke structuur aan te brengen. Dit helpt mensen om door de informatie heen te komen.  
  • Iconen: de iconen ondersteunen de tekst en laten ook de gevraagde actie zien. Door bij de iconen bij ‘Karton’ een nummering te gebruiken en de plaatjes van elkaar af te scheiden (met een streep) maakt het duidelijk dat dit vervolgstappen van elkaar zijn. Het ondersteunt hiermee de boodschap uit de tekst.

Lees ook de gebruiksaanwijzing voor alle voorbeelden in Toolkit Taal.

Downloads

Download de platte tekst als Word-document en de folder als PDF: