Folder verkiezingen

De gemeente Amsterdam heeft een folder gemaakt voor inwoners over verkiezingen. In de folder staan de stappen voor het stemmen overzichtelijk op een rij.

Folder over verkiezingen

Wat is er getest?

  • Om te testen of ook mensen die moeite hebben met lezen en schrijven deze folder begrijpen, is de folder getest in een panelgesprek via Cliëntenbelang Amsterdam. 

Aanpassingen na de test:

  • Een toelichtende tekst op het ‘waarom’ van deze folder is verwijderd. Deze tekst droeg niet bij aan de boodschap van de folder.
  • Een extra stap, over een digitale druktemeter van de stembureaus, is verwijderd. Deze stap begreep men niet. Omdat deze informatie ook niet cruciaal was, is hij verwijderd. 
  • Er is met nadruk toegevoegd dat men de stempas goed moet bewaren, om te voorkomen dat men de stempas per abuis weggooit. 
  • Bij ‘Bedenk op wie u wilt stemmen’ is (naast een website) ook een telefonische contactoptie toegevoegd. 
  • Bij ‘Ga stemmen’ is benadrukt dat je het bolletje rood kleurt bij degene op wie je wilt stemmen.

Lees ook de gebruiksaanwijzing voor alle voorbeelden in Toolkit Taal.

Downloads

Download platte tekst als Word-document en de folder met beeld als PDF: