Gevonden of verloren: web­teksten en icoon

De webteksten en icoon over gevonden of verloren voorwerpen op deze pagina zijn onderdeel van een set van begrijpelijke, toegankelijke en inclusieve modelteksten voor gemeentelijke websites.

VNG-icoon gevonden en verloren

Hoe gebruik je deze tekst?

Lees ook de gebruiksaanwijzing voor alle voorbeelden in Toolkit Taal.

Wat is er getest?

De webteksten voor toptaken van gemeentelijke websites zijn recent geactualiseerd en doorontwikkeld op basis van onderzoek en advies van de Universiteit Utrecht (LiNT-methode). De teksten zijn vervolgens getest in gebruikersonderzoek met ervaringsdeskundigen.

De webteksten over gevonden of verloren voorwerpen:

Heeft u iets gevonden of bent u iets verloren? Lees hieronder wat u kunt doen.

Gevonden identiteitsbewijs

Als u een identiteitsbewijs heeft gevonden, mag u dit niet zelf bewaren. Breng het naar het gemeentehuis of stuur het op. Als u het opstuurt, kunt u dit zonder postzegel doen naar het volgende adres:

<Gemeente Turfbrug>
<Afdeling Gevonden voorwerpen>
<Antwoordnummer 300>
<5000 TB Turfbrug>

Gevonden ander voorwerp

Als u een ander voorwerp heeft gevonden, mag u het voorwerp zelf bewaren voor de eigenaar. U meldt uw vondst op de website [verlorenofgevonden.nl]. U kunt het voorwerp ook afgeven in het gemeentehuis.

Verloren identiteitsbewijs

Als u uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart bent verloren, dan hoeft u geen aangifte te doen bij de politie. U ondertekent een verklaring van vermissing bij de gemeente. Daar kunt u ook direct een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Wanneer u uw oude identiteitsbewijs terugvindt, levert u dit in bij uw gemeente. Dit identiteitsbewijs is namelijk niet meer geldig. Wanneer u uw identiteitsbewijs verliest in het buitenland, doet u aangifte bij de politie ter plaatse.

[Maak een afspraak]

Verloren fiets

Als u uw fiets kwijt bent, kijkt u op de website [verlorenofgevonden.nl]. Daar staan alle geruimde fietsen. Als u uw fietssleuteltje nog heeft, kunt u uw fiets ophalen. U betaalt € 10 om uw fiets weer terug te krijgen.

Verloren ander voorwerp

Als u een ander voorwerp heeft verloren, kijkt u op de website [verlorenofgevonden.nl]. Daar kunt u zien of uw voorwerp is gevonden. Als uw voorwerp niet is gevonden, meldt u dit op deze website. Als u de melding print, dan kunt u de print gebruiken als bewijs voor uw verzekering. Als uw verloren voorwerp is gevonden, stuurt u een bericht naar <[gevondenvoorwerpen@turfbrug.nl]>. U kunt het voorwerp ophalen bij de gemeente of wij brengen u met de vinder in contact. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Downloads

Download het icoon als EPS-, JPG- en PNG-bestand: