Subsidies: web­teksten en icoon

De webteksten en icoon over subsidies op deze pagina zijn onderdeel van een set van begrijpelijke, toegankelijke en inclusieve modelteksten voor gemeentelijke websites.

VNG-icoon subsidies

Hoe gebruik je deze tekst?

Lees ook de gebruiksaanwijzing voor alle voorbeelden in Toolkit Taal.

Wat is er getest?

De webteksten voor toptaken van gemeentelijke websites zijn recent geactualiseerd en doorontwikkeld op basis van onderzoek en advies van de Universiteit Utrecht (LiNT-methode). De teksten zijn vervolgens getest in gebruikersonderzoek met ervaringsdeskundigen.

De webteksten over subsidies:

Wilt u subsidie aanvragen bij gemeente <Turfbrug>? Bekijk welke subsidies er mogelijk zijn.

<Cultuursubsidie>

<U kunt subsidie aanvragen voor cultuurprojecten. Per project kunt u van de gemeente een eenmalige subsidie van maximaal € 5.000 ontvangen.>

Subsidie voor stichtingen en verenigingen

Als de projecten van uw stichting of vereniging op een positieve manier meehelpen aan de ontwikkeling van de gemeente <Turfbrug>, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

<Subsidie voor professionele instellingen>

<Met de meeste professionele instellingen in Turfbrug zijn aparte beleidsregels vastgesteld voor het aanvragen van subsidie.>

Energiebesparende maatregelen

Via het Nationaal Warmtefonds kunt u een Energiebespaarlening aanvragen om energie te besparen of zelf op te wekken. Op de website van RVO vindt u [meer informatie over de Energiebespaarlening].

<Herstel verkeerd aangesloten riolering>

<U kunt subsidie aanvragen voor het herstel van een verkeerd of onhandig aangesloten riool.>

Veelgestelde vragen

  • Wat wordt met subsidie bedoeld?

Subsidie is een tijdelijke bijdrage van de overheid om een activiteit te starten van algemeen belang. Sommige activiteiten zijn zonder subsidie niet mogelijk of worden onbetaalbaar voor gebruikers.

Downloads

Download het icoon als EPS-, JPG- en PNG-bestand: