Uittreksel Basisregistratie Personen: web­teksten en icoon

De webteksten en icoon over BRP op deze pagina zijn onderdeel van een set van begrijpelijke, toegankelijke en inclusieve modelteksten voor gemeentelijke websites.

VNG-icoon BRP

Hoe gebruik je deze tekst?

Lees ook de gebruiksaanwijzing voor alle voorbeelden in Toolkit Taal.

Wat is er getest?

De webteksten voor toptaken van gemeentelijke websites zijn recent geactualiseerd en doorontwikkeld op basis van onderzoek en advies van de Universiteit Utrecht (LiNT-methode). De teksten zijn vervolgens getest in gebruikersonderzoek met ervaringsdeskundigen.

De webteksten over het uittreksel BRP:

Heeft u een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) nodig? U vraagt dit uittreksel online of in het gemeentehuis aan.

[Online aanvragen]

Een uittreksel uit de BRP is een officiële verklaring dat u in <Turfbrug> woont. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. U heeft bijvoorbeeld een uittreksel nodig als u zich wilt inschrijven voor een huis, als u uw auto wilt overschrijven of als u gaat trouwen of scheiden.

Er zijn [verschillende soorten uittreksels], dus kijk goed welk uittreksel u nodig heeft. U kunt de volgende uittreksels aanvragen:

 • Uittreksel BRP basis (NAW met BSN): voor een inschrijving op een school of bij een examen.
 • Uittreksel BRP met burgerlijke staat: voor het aanvragen van een faillissement.
 • Uittreksel BRP met nationaliteit en datum vestiging Nederland: voor de rechtbank, bijvoorbeeld bij een echtscheiding.
 • Uittreksel met actueel adres.
 • Uittreksel voor historische adressen: voor een woningbouwvereniging of het opzeggen van een abonnement.
 • Internationaal uittreksel (Nederlands, Frans, Duits, Engels): voor zaken in het buitenland.
 • Internationaal uittreksel (Nederlands, Spaans, Italiaans, Turks): voor zaken in het buitenland.

Voorwaarden

U kunt een uittreksel aanvragen voor de volgende personen:

 • Uzelf.
 • Uw kind dat bij u woont. Dit geldt ook als uw kind ouder is dan 18 jaar.
 • Iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Deze persoon kan u machtigen door in een brief op te schrijven dat u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden.

Meenemen

Bij het indienen van uw aanvraag neemt u een geldig identiteitsbewijs mee, zoals uw paspoort of rijbewijs.

Als u het uittreksel aanvraagt voor iemand anders, dan heeft u ook een machtiging en een kopie van het identiteitsbewijs van deze persoon nodig. De persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt, machtigt u in een brief.

Kosten

U betaalt de volgende bedragen:

 • Wanneer u het uittreksel aanvraagt in het gemeentehuis, betaalt u #€ 6,40#.
 • Wanneer u het uittreksel online aanvraagt, betaalt u #€ 5,10#.

Downloads

Download het icoon als EPS-, JPG- en PNG-bestand: