Verhuizen: web­teksten en icoon

De webteksten en icoon over verhuizen op deze pagina zijn onderdeel van een set van begrijpelijke, toegankelijke en inclusieve modelteksten voor gemeentelijke websites.

VNG-icoon verhuizen

Hoe gebruik je deze tekst?

Lees ook de gebruiksaanwijzing voor alle voorbeelden in Toolkit Taal.

Wat is er getest?

De webteksten voor toptaken van gemeentelijke websites zijn recent geactualiseerd en doorontwikkeld op basis van onderzoek en advies van de Universiteit Utrecht (LiNT-methode). De teksten zijn vervolgens getest in gebruikersonderzoek met ervaringsdeskundigen.

De webteksten over verhuizen:

Verhuist u naar een huis in de gemeente <Turfbrug>? Geef uw verhuizing dan direct online aan ons door of maak een afspraak in het gemeentehuis.

[Verhuizing online doorgeven] [Maak een afspraak]

Voorwaarden

U kunt uw eigen verhuizing doorgeven als u 16 jaar of ouder bent.

U kunt de verhuizing van iemand anders doorgeven, als het gaat om:

  • De echtgenoot of geregistreerde partner met wie u samen verhuist.
  • Een minderjarig kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent.
  • Uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist.
  • Uw ouder, als hij of zij meeverhuist.
  • Iemand die onder curatele staat, als u curator bent.

Let op! U kunt geen verhuizing doorgeven van bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder geregistreerd partnerschap. Dat kan alleen deze persoon zelf doorgeven.

U kunt uw verhuizing doorgeven vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen erna. Wanneer u de verhuizing later doorgeeft, is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft uw officiële verhuisdatum. 

Meenemen

Bij het doorgeven van uw verhuizing neemt u het volgende mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een koopovereenkomst of huurcontract voor uw nieuwe adres.

Veelgestelde vragen

  • Wat doe ik als ik verhuis naar een andere gemeente?

U geeft uw verhuizing door aan de gemeente waar u naartoe verhuist. U hoeft zich niet uit te schrijven bij de gemeente <Turfbrug>. Dat regelen wij voor u.

  • Wat doe ik als ik verhuis naar het buitenland?

Op de [website van de Rijksoverheid] vindt u meer informatie over verhuizen naar het buitenland.

Downloads

Download het icoon als EPS-, JPG- en PNG-bestand: