Wmo: web­teksten en icoon

De webteksten en icoon over Wmo op deze pagina zijn onderdeel van een set van begrijpelijke, toegankelijke en inclusieve modelteksten voor gemeentelijke websites.

VNG-icoon Wmo

Hoe gebruik je deze tekst?

Lees ook de gebruiksaanwijzing voor alle voorbeelden in Toolkit Taal.

Wat is er getest?

De webteksten voor toptaken van gemeentelijke websites zijn recent geactualiseerd en doorontwikkeld op basis van onderzoek en advies van de Universiteit Utrecht (LiNT-methode). De teksten zijn vervolgens getest in gebruikersonderzoek met ervaringsdeskundigen.

De webteksten over Wmo:

Algemene informatie over Wmo

Heeft u ondersteuning, zorg of hulp nodig en kunt u die niet krijgen van familie, buren of vrijwilligers? Maak dan een afspraak voor een gesprek met <ons Wmo-loket>. U kunt ook ons Wmo-formulier online invullen en dan nemen wij contact met u op.

[Afspraak maken] [Wmo-formulier online invullen]

Misschien kunnen wij u helpen. Dit is geregeld in de [Wet maatschappelijke ondersteuning] (Wmo). U kunt vanuit de Wmo het volgende krijgen:

 • Hulp om mensen te ontmoeten en/of actiever te worden.
 • Ondersteuning voor de mantelzorger.
 • Hulp bij uw administratie.
 • Hulp in het huishouden.
 • Opvang en activiteiten overdag.
 • Hulp om uzelf te kunnen verplaatsen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een scootmobiel, driewielfiets, rolstoel, regiotaxi of ander vervoer.
 • Een paar dagen logeren in een verzorgingshuis.
 • Aanpassing aan uw huis zodat u zelfstandig kunt blijven wonen in uw eigen huis.
 • [Beschermd wonen].

Voor verpleging en verzorging thuis kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Langdurige intensieve zorg in bijvoorbeeld een verzorgingshuis [vraagt u aan bij het CIZ].

Wmo aanvragen

U mag iemand meenemen naar het gesprek met <ons Wmo-loket>. Tijdens het gesprek bespreken we welke manieren er zijn om u te helpen. Wij kijken altijd eerst naar uw persoonlijke situatie. U kunt hulp krijgen op de volgende manieren:

 • Steun of hulp van mensen om u heen.
 • Deelname aan (sport)verenigingen, kerken of vrijetijdsvoorzieningen.
 • Speciale Wmo-voorzieningen, zoals hulp in het huishouden of een aanpassing aan uw huis.

Na het gesprek gebeurt het volgende:

 1. U ontvangt van ons een verslag van het gesprek.
 2. Als u het eens bent met het verslag, gaan we op zoek naar de juiste ondersteuning, zorg of hulp voor u.
 3. Binnen 2 weken ontvangt u een brief van ons. Hierin staat wat wij voor u kunnen regelen.

Meer informatie

<Het Wmo-loket> kan u meer informatie geven. U kunt iedere dag van #9.00 tot 17.00# uur langskomen bij <het Wmo-loket> in het gemeentehuis. <Het Wmo-loket> is ook bereikbaar op <(012) 345 67 89> en via <wmo@turfbrug.nl>.

Veelgestelde vragen

 • Wat is een mantelzorger?

Een mantelzorger is iemand die onbetaalde hulp biedt aan een persoon uit de directe sociale omgeving, omdat die persoon hulp nodig heeft vanwege bijvoorbeeld ziekte.

 • Wat is de regiotaxi?

De regiotaxi is een aanvulling op het openbaar vervoer. De taxi haalt u thuis op en brengt u waar u heen wilt. Met een Wmo-regiotaxipas krijgt u korting op de regiotaxi. Op de pagina [Vervoer] vindt u meer informatie over de regiotaxi.

Begeleiding bij thuis wonen

Heeft u begeleiding nodig om zelfstandig thuis te blijven wonen of om uw dagelijkse of wekelijkse activiteiten te organiseren? Vraag deze begeleiding dan aan bij <het Wmo-loket>. Wij kunnen u helpen met een persoonlijke begeleider of coach van <ons Wmo-loket>.

Begeleiding aanvragen

Voor het aanvragen van begeleiding kunt u iedere dag van #9.00 tot 17.00# uur langskomen bij <het Wmo-loket> in het gemeentehuis. <Het Wmo-loket> is ook bereikbaar op <(012) 345 67 89> en via <wmo@turfbrug.nl>.

Kosten

Voor persoonlijke begeleiding betaalt u een kleine vergoeding. Die noemen we eigen bijdrage.

Vervoer

Kunt u door bijvoorbeeld een ziekte of handicap niet meer reizen met uw eigen vervoer of het openbaar vervoer en heeft u niemand om op terug te vallen? Maak dan direct online een afspraak met <het Wmo-loket> voor een gesprek over de regiotaxi.

[Maak een Wmo-afspraak]

Misschien kunnen wij u helpen met een Wmo-regiotaxipas. De regiotaxi is een aanvulling op het openbaar vervoer. De taxi haalt u thuis op en brengt u waar u heen wilt. Vaak reist u met andere passagiers. Daarom duurt een rit met de regiotaxi meestal wat langer dan een gewone taxirit.

Medisch onderzoek

De behandeling van uw aanvraag hangt af van uw persoonlijke situatie of handicap. Soms is een medisch onderzoek door een arts nodig. De arts kan aanvullende informatie opvragen bij uw specialist en/of huisarts. De arts geeft een advies aan de gemeente en u ontvangt een brief van de gemeente waarin de uitslag staat.

Na uw aanvraag

Wanneer u de Wmo-regiotaxipas krijgt thuisgestuurd, ontvangt u ook een informatieboekje. Hierin leest u meer informatie, bijvoorbeeld over hoe de regiotaxi werkt en welke plaatsen tot uw regio horen.

Kosten

Op de website van Regiotaxi <Turfbrug> vindt u een overzicht van de [kosten van de regiotaxi]. Iedereen kan gebruikmaken van de regiotaxi, maar u krijgt alleen korting als u een Wmo-regiotaxipas heeft.

Veelgestelde vragen

 • Wat doe ik als ik verder wil reizen buiten de regio?

Als u recht heeft op de Wmo-regiotaxipas, heeft u ook recht op vervoer buiten uw regio. Vervoer buiten uw regio wordt georganiseerd door Valys. Op de [website van Valys] vindt u meer informatie. Valys brengt u in Nederland naar plaatsen waar u met het openbaar vervoer of de regiotaxi niet kunt komen.

Downloads

Download het icoon als EPS-, JPG- en PNG-bestand: