Instructies voor alle web­teksten met iconen van VNG

De webteksten met iconen van VNG zijn bedoeld om je te inspireren. Kopieer de modelteksten niet blindelings, maar pas deze toe op basis van je eigen inzichten of inzichten van anderen. Vraag gebruikers bijvoorbeeld naar hun ideeën en reacties.

Deze modelteksten zijn getest in gebruikersonderzoek, maar het blijft belangrijk om webteksten periodiek opnieuw voor te leggen aan en te bespreken met gebruikers, ook in je eigen gemeente.

Deze modelteksten zijn bedoeld als eerste opzet. Het is onvermijdelijk dat de teksten worden aangepast aan je eigen gemeente. De modelteksten zijn daarom zo opgesteld dat gemeenten de vrijheid hebben om teksten te veranderen, toe te voegen en te prioriteren. Heeft een onderwerp extra aandacht in je gemeente? Plaats het onderwerp dan gerust bovenaan in de tekst. Gebruik je eigen inzicht en sluit aan bij de, soms unieke, behoeften van de inwoners in je gemeente. 

In de modelteksten moet je sommige stukken tekst zelf nog aanpassen:

Aan deze teksten moet nog de juiste hyperlink worden gekoppeld. Soms is dit een website van bijvoorbeeld de Rijksoverheid (bijvoorbeeld eisen voor pasfoto’s). Soms is dit een website van medeoverheden (bijvoorbeeld het CBR). Maar meestal gaat het om een webpagina die specifiek is voor je eigen gemeente.

Links naar de websites van de Rijksoverheid en medeoverheden zijn opgenomen in de modelteksten. Links naar een webpagina van de eigen gemeente zijn vanzelfsprekend niet opgenomen, maar uit de context kun je opmaken naar welke webpagina de link moet verwijzen. De teksten die verwijzen naar een link, zijn herkenbaar door het symbool [ direct voor de tekst en het symbool ] direct na de tekst. 

*Invulveld* 

Deze teksten bevatten een vraag die de bezoeker van de gemeentelijke website zelf moet beantwoorden. Voeg daarom een invulveld in op de plek van de vragen. De invulvelden komen uitsluitend terug in de modeltekst over het maken van een afspraak, die als enige modeltekst het karakter heeft van een formulier. De vragen die bezoekers van de website voor het maken van een afspraak moeten beantwoorden, zijn herkenbaar door het symbool * dat direct voor en direct na de tekst staat. 

#Variabel# 

Deze teksten worden met enige regelmaat aangepast en zijn dus voor iedere gemeente onderhoudsgevoelig. Het gaat om zaken zoals openingstijden, kosten, leges, e.d. De variabele teksten zijn herkenbaar door het symbool # dat direct voor en direct na de tekst staat. Voorbeeld: Een nieuwe pas kost #€ 15,60#. 

<Per gemeente verschillend> 

Deze teksten moeten op maat worden gemaakt. Let dus op bij de implementatie: iedere gemeente moet voor zichzelf nagaan of dit wel of niet van toepassing is. De teksten die per gemeente verschillen, zijn herkenbaar door het symbool < direct voor de tekst en het symbool > direct na de tekst. Voorbeelden in de modelteksten zijn de naam van de (fictieve) gemeente <Turfbrug> of het gebruik van <ondergrondse vuilcontainers>. 

Tabellen

Omwille van de digitale toegankelijkheid zijn de tabellen in de modelteksten niet in tabelvorm weergegeven, maar als platte tekst. De tabellen zijn herkenbaar door het symbool { direct voor de tabel en het symbool } direct na de tabel. De informatie per rij staat achter een afzonderlijke bullet. De informatie per kolom is gescheiden door het ;-symbool. Voor de overzichtelijkheid en leesbaarheid heeft het de voorkeur dat gemeenten de tabellen op hun eigen websites in tabelvorm weergeeft in de eigen huisstijl. 

Veelgestelde vragen  

Veelgestelde vragen zijn bedoeld om extra informatie te geven die niet noodzakelijk voor iedereen relevant is. Gebruik de veelgestelde vragen om informatie te verstrekken over onderwerpen waar inwoners in je eigen gemeente vaak naar vragen.